Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Avena
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Yến mạch, Kiều mạch
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AVENA L.

[Tên do Virgile dùng, có thể là từ chữ Hy Lạp aveo: tôi thích, các loài ăn cỏ đều ưa ăn cây yến mạch]

Gồm 10 - 15 loài của các vùng ôn đới cựu lục địa, là cây lương thực quan trọng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Avena sativa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023