Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Azollaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bèo hoa dâu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Họ Bèo hoa dâu - Azollaceae Westts. 1903

Cây có rễ chính thức, lá mọc cách, xếp hai hàng hay xen kẽ nhau ở mặt trên của thân. Lá phân thành 2 mảnh, mảnh chìm trong nước mang túi bào tử . Ổ túi bào tử đơn tính. Ổ túi bào tử nhỏ mang nhiều túi bào tử nhỏ và có 64 bào tử nhỏ. Ổ túi bào tử lớn mang một túi bào tử lớn và có 32 bào tử lớn, về sau chỉ có một phát triển.

Có tảo lam Anabaena azollae sống cộng sinh nên được dùng làm phân bón ruộng.

Có 6 loài, phổ biến hơn cả là.

- Azolla pinnata Br.

- Azolla imbricata (Roxb.) Nakai.

Trên thế giới hiện nay có tới 50 loài.

Nhiều tài liệu về Cổ sinh học Dương xỉ cho phép chúng ta xác định mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm Dương xỉ riêng lẻ và quan hệ của chúng với các ngành khác.

Xét về nguồn gốc thì ngành Dương xỉ nối liền với ngành Dương xỉ trần. Từ Dương xỉ đã xuất hiện ra tiền Dương xỉ, đặt nền móng cho các nhóm còn lại của ngành Dương xỉ

 

Qua quá trình tiến hoá, các đại diện của ngành này đã dần dần chuyển hoá nên không thể là tổ tiên trực tiếp của ngành Thông và ngành Ngọc Lan được. Chỉ có thể tìm tổ tiên của các ngành thực vật tiến hoá về sau trong số những đại diện của ngành này có dạng ít chuyển hoá hơn của Dương xỉ cổ với túi bào tử có vách dày.

Thế giới có 1 chi Azolla, 6 loài

Việt Nam có 3 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Salviniales

CÁC CHI
Azolla

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024