Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Baeckea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chổi, Chổi sể
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BAECKEA L.

Cây bụi không lông, có dáng cây họ Đỗ quyên. Lá hẹp, mọc đối, thường có tuyến.

Hoa đều, lưỡng tính, tập hợp thành tán giả hoặc mọc đơn độc và hầu như luôn luôn có lá bắc. Đài gồm 5 lá đài nhỏ và tồn tại. Tràng có 5 cánh hoa. Nhị 5, 10 hoặc nhiều, có chỉ nhị rời hoặc dính nhau ở gốc, với bao phấn 2 ô. Bầu ở sâu trong đế hoa và chia thành 2 hoặc 5 ô.

Quả khô, kèm theo đài tồn tại, mở bởi các van và chứa nhiều hạt.

Gồm khoảng 90 loài của nhiệt đới châu Á tới Ôxtrâylia, Nuven Calêđôni.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Myrtaceae

CÁC LOÀI
Baeckea frutescens

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024