Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Balanophoraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cu chó; Liệt đương, Dó đất, Dương đài, Củ đo,Xà cô
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Balanophoraceae - Họ Dó đất:

Cỏ ký sinh mập, hầu như không có diệp lục. Thân tạo thành khối gồm nhiều nhánh như củ khoai sọ, thường mọc trên thảm mục dưới tán rừng rậm. Lá hình vẩy, tập trung ở gốc và trên thân rễ.

Hoa đơn tính thường khác gốc, thành bông nạc (hình trứng hay hình cầu). Cụm hoa đực giống như hoa súp lơ, cụm hoa cái dạng khối hình trứng màu vàng hay đỏ, dưới có các lá hoa dày. Hoa đực có tràng gồm 3-4(2-6) phiến rời hay hợp, nhị phần lớn đồng số và đối diện với cánh hoa. Bao hoa đực vòng hoặc 3 - 8 thùy xếp van, nhị 3 - 8 thùy, nhị 1 - 2, bao phấn 2,4 ® ¥ ô. Hoa cái không bao hoa, bộ nhụy gồm 2-3 lá noãn hợp thành bầu thượng, 1 - 3 ô, 1 noãn/ 1 ô. Đài hoàn toàn tiêu giảm và không rõ.

Quả giống như quả hạch.

Thế giới có 18 chi và 110 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới, ít ở vùng Cận nhiệt đới.

Việt Nam có 2 chi và 5-6 loài.

Phân loại: Nó gần với Cynomoriaceae. Nhiều ý kiến cho rằng nó không hề có quan hệ với nhóm ký sinh nào mà có quan hệ với Santalales. Hiện nay nó có quan hệ với Haloragaceae qua chi Guanera.

Giá trị kinh tế: Làm thuốc (Balanophora spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales

CÁC CHI
Balanophora
Rhopalocnemis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024