Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Balsaminaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng tay (Bóng nước, Móc tay)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Balsaminaceae A. Rich. 1822

Cây thảo mọng nước. Lá mọc cách không lá kèm.

Hoa đối xứng hai bên, lưỡng tính, cánh hoa có mầu sặc sỡ, đài cùng màu với tràng, gốc kéo dài ở phía dưới thành cựa, 2 cánh hoa dính, cái thứ 5 ngắn rộng và cong (cờ).

Quả mở bằng 5 mảnh và do tính đàn hồi nên các mảnh cuộn lại ngay.

Thế giới có 2 chi, 450 chi, phân bố ở Vùng ôn đới và nhiệt đới

Việt Nam có 2 chi, 35 loài

Phân loại: Sự có mặt của cựa trên hoa họ này đã làm cho nhiều người đặt họ này cùng với Geraniaceae và Tropaelaceae, nhưng cựa của nó do đài biến thành, trong lúc đó ở các họ trên cựa do đế hoa tạo nên.

Công dụng: Làm cảnh (Impatiens balsamina).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales

CÁC CHI
Hydrocera
Impatiens

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024