Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Barringtonia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lộc vừng, Mưng, Chiếc, Tam lang
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BARRINGTONIA J. R. Forst. et G. Forst.

Cây gỗ hay cây nhỡ. Lá mọc so le, sít nhau ở ngọn các nhánh, thường có răng cưa, với gân lông chim, không có tuyến. Cụm hoa chùm ở ngọn hay ở bên, có khi rất dài, lá bắc sớm rụng; hoa nhiều. Đài kín, không chia, hoặc có thùy; ống hơi dài trên bầu. Cánh hoa 4, lợp, dính hay không dính với ống nhị. Nhị rất nhiều, xếp nhiều hàng, dính thành ống ngắn ở gốc, chỉ nhị gập lại trong nụ, bao phấn đính gốc. Bầu hạ 2 - 4 ô; noãn thường treo ở đỉnh các ô; vòi nhụy dạng sợi với đầu nhụy cụt. Quả hạch có thớ, hình dạng thay đổi, có khi có 4 cạnh, bao bởi đài; hạt hình trứng.

Gồm 39 loài ở Đông Phi, Mađagaxca, nhiệt đới châu Á và vùng Thái Bình Dương.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Lecythidaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024