Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bauhinia corymbora Roxb. [1814, nom. nud] ex DC. 1825 (CCVN, 1:1079)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: (dây ) Móng bò hoa tán; Móng bò tản phòng
Tên khác: Phanera corymbosa (Roxb. ex DC.) Benth. 1825;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Bauhinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024