Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bauhinia penicilliloba Pierre ex Gagnep. 1912 (CCVN, 1:1080)
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng bò bút lông; Móng bò hoa vàng
Tên khác: B. penicilliloba Pierre ex Gagnep.var. harmandiana Gagnep. 1913 (FGI, 2:142);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Bauhinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024