Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bauhinia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng bò
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BAUHINIA L.

[Lấy tên của các nhà thực vật học Pháp Jean và Caspar Bauhin, thế kỷ thứ 16]

Cây gỗ, cây nhỡ hay dây leo. Lá kèm sớm rụng. Lá đơn, nguyên, khía mép, có 2 thùy hoặc chia thành 2 lá chét rời nhau; gân giữa thường kéo dài thành mũi nhọn giữa các thùy.

Cụm hoa chùm, ngù hay chùy. Lá bắc và lá bắc con dễ rụng, cuống hoa ngắn hay dài, các lá bắc con mọc đối hay gần đối. Hoa lưỡng tính, ít khi đơn tính. Đài có 5 lá đài, dạng đấu, thành mo hay chia thành đoạn rời. Cánh hoa 5 gần bằng nhau. Nhị 10, 5, 3, 2, 1; bao phấn đính lưng; có các loại nhị sinh sản, nhị tiêu giảm và nhị lép. Đĩa mật có hoặc không. Bầu có cuống, ít khi không cuống; noãn 1 - 20 hay hơn; vòi nhụy ngắn hay dài, không lông hay có lông nhung; đầu nhụy thay đổi, hình đầu hay hình khiên.

Quả mở, ít khi không mở. Hạt thường dẹp, hình tròn hay hình trái xoan.

Gồm khoảng 60 loài phân bố ở các vùng nóng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024