Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Begonia guixiensis Yan Liu, S.M. Ku & C.-I Peng
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thu hải đường lá sen; Thu hải đường quảng tây
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Begonia guixiensis - BVN.JPG at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Begonia guixiensis - BVN.JPG

 

Begonia guixiensis - Ảnh Ching-I Peng et al, 2014..jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Begonia guixiensis - Ảnh Ching-I Peng et al, 2014..jpg

 

Begonia guixiensis 2 - Ảnh Ching-I Peng et al, 2014..jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Begonia guixiensis 2 - Ảnh Ching-I Peng et al, 2014..jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Begoniaceae
Chi: Begonia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023