Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Begonia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thu hải đường, Trường xuân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BEGONIA L.

[Lấy tên của Michel Begon (1638 – 1710) toàn quyền Saint Domingo, người Pháp]

Cây thảo hằng năm, cây thảo lưu niên hay cây bụi thấp có thân rễ hay có củ, có khi mọc đứng phân cành nhiều. Lá có cuống, mọc so le, kèm theo những lá kèm sớm rụng, dù có hình dạng thay đổi nhưng hầu như đều không cân đối. Hoa đơn tính cùng gốc; hoa đực có đế hoa lồi mang 2, 4 hay nhiều phiến dạng cánh và nhiều nhị vàng; hoa cái ngược lại, có đế hoa lõm và có bầu thường chia 3 ô với 3 vòi nhụy chẻ đôi ở đầu. Quả nang có 3 cánh thường không đều, chứa nhiều hạt rất nhỏ.

Có đến 900 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới châu Mỹ, châu Á và một số ít ở châu Phi. Rất nhiều loài được trồng làm cảnh và người ta cũng đã tạo được nhiều loài lai.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales
Họ: Begoniaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024