Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Beilschmiedia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chắp, Chấp chại
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BEILSCHMIEDIA Nees

[Để tưởng nhớ nhà Thực vật học Carl Traugett Beilschmied ( 1793 - 1848 ) nghiên cứu về Rêu và Thực vật có hạt]

Cây gỗ hay cây bụi. Lá đơn, thường mọc gần đối, dai, có lông chim; chồi ngọn hầu như trần hoặc có vẩy chồi. Cụm hoa chùy hay chùm ở nách lá; hoa lưỡng tính. Bao hoa thành ống ngắn; phiến có 6 thùy gần bằng nhau. Nhị đầy đủ 9, có bao phấn 2 ô; nhị ngoài 6, không có tuyến; nhị trong 3, có 2 tuyến; nhị lép giống như tuyến, hình trứng hay hình tim. Bầu không cuống, thon hẹp thành vòi nhụy. Quả mọng, thuôn, hình trứng hay hình cầu, trên cuống ít phát triển.

Gồm khoảng 200 loài phân bố ở các vùng nhiệt đới;

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024