Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Belvisia abbreviata (Fée) Hovenkamp & Franken
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng da rồng rút ngắn
Tên khác: Drymoglossum abbreviatum Fée, Lemmaphyllum abbreviatum (Fée) Kuhn, Polypodium hymenolepioides H. Christ, Hymenolepis hymenolepioides (H. Christ) Ching ex C. Chr. & Tardieu, Belvisia hymenolepioides (H. Christ) Ching;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Polypodiaceae
Chi: Belvisia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023