Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Berberidaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng liên gai (Mã hồ)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Berberidaceae Juss. 1789

Cây bụi có gai. Lá có răng dang gai mọc chụm.

Cụm hoa chùm, ở ngọn. Cánh hoa 6, vàng. Nhị 6 có tuyến mật. Quả xanh đậm hay đen

Số chi / số loài: 13 - 16 / 550 - 000, phân bố ở Chủ yếu ôn đới Bắc, vùng núi Nam Mỹ.

Ở Việt Nam găp 4 chi, 6 loài

Phân loại: Họ có 2 phân họ với các tông: Nandineae, Berberideae, Epimedeae, Chlyeae.

Giá trị kinh tế: Làm cảnh, ăn quả, nhuộm, làm thuốc: Hoàng liên gai (Berberis wallichiana).

 

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales

CÁC CHI
Berberis
Epimedium
Mahonia
Podophyllum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024