Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bergia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ruộng cày, Biệt gia
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BERGIA L.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học Thụy Điển Peter Jonas Berg (1730-1790)]

Cỏ mọc đứng, hay mọc bò lan, với nhánh trải ra, không lông hay có lông mềm. Lá mọc đối, có răng; lá kèm dạng vẩy, có răng hay bị khía rách.

Hoa tập hợp thành xim đơm ở nách lá, rất nhỏ. Lá đài 3, hình ngọn giáo nhọn, dạng màng với một dải sẫm ở giữa. Cánh hoa 6, hơi ngắn hơn các lá đài. Nhị 5, hướng trong. Bầu có cạnh, gồm 5 lá noãn hợp tới đoạn giữa, thành bầu 5 ô; vòi nhụy ngắn, rời, chĩa ra.

Quả nang hình cầu, chứa nhiều noãn, mở vách, hạt hình trụ cong.

Gồm 20 loài phân bố ở các vùng nóng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Elatinaceae

CÁC LOÀI
Bergia ammannioides
Bergia capensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024