Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Betula
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cáng lò
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BETULA L.

[Từ chữ beta, tên Xen tơ của cây bu lô]

Cây gỗ, có khi là cây nhỡ, vỏ nhẵn, trắng hay nâu nâu, dễ tách thành phiến, về sau cây sù sì và nứt nẻ không đều. Lá mọc so le, đơn, có răng. Hoa đơn tính; hoa đực thành đuôi sóc hình trụ và thòng xuống. Đuôi sóc cái biến đổi thành một quả kép dạng như nón thông, có vẩy mỏng, dạng màng, tách ra khi chín để quả thoát ra; đó là những quả nhỏ có cánh dạng màng.

Gồm 60 loài của Bắc bán cầu, trong vùng lạnh và ôn đới. Ở nước ta chỉ gặp 1 loài:

Betula alnoides

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fagales
Họ: Betulaceae

CÁC LOÀI
Betula alnoides
Betula insignis subsp. fansipanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024