Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bhesa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạc, Chùm bạc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BHESA Buch. – Ham. ex Arn.

Cây gỗ. Lá mọc so le.

Cụm hoa chùm đơn hay kép. Hoa nhỏ, tạp tính Bầu 2 ô. Quả nang, chứa ít hạt, có áo hạt, không có cánh.

Gồm 5 loài phân bố từ Ấn Độ đến Malaixia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Celastraceae

CÁC LOÀI
Bhesa robusta

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024