Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Billolivia longipetiolata David J. Middleton, Hannah Atkins, Luu Hong Truong, Kanae Nishii & Michael MÖller
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Giang ly đuôi dài
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGLoài Giang Ly đuôi dài - Billolivia longipetiolata mới phát hiện tại ô mẫu định vị 25 Ha của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà được coi là là loài chuẩn cho chi thực vật mới Giang Ly – Billolivia này đang lưu trữ tại Bộ sưu tập SGN Viện Sinh thái học Miền Nam

ẢNH

Billolivia longipetiolata - Luu HT.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Billolivia longipetiolata - Luu HT.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Billolivia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024