Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Biophytum sensitivum (L.) DC.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chua me lá me; Sinh diệp mắc cỡ; Mắc cỡ tàu dù; Ta lang
Tên khác: Oxalis sensitiva L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Geraniales
Họ: Oxalidaceae
Chi: Biophytum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024