Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bischofia javanica Blume
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nhội; Nhội tía; lội; bích hợp; quả cơm nguội; sô trang; loi tia; ko phum phak
Tên khác: Andrachne trifolia Roxb.; Bischofia trifoliata (Roxb.) Hook.f.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Bischofia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023