Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Bixaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Điều nhuộm (Xiêm phụng, Chầm phù)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bixaceae Link 1831

Cây gỗ nhỏ, lá đơn nguyên, mọc cách, có lá kèm. Đặc trưng bởi cây có dịch màu đỏ

Bao hoa mẫu 5 (K5C5), xếp lợp. Nhị nhiều với bao phấn hình móng ngựa mở bằng khe ngắn ở đỉnh. Bộ nhụy gồm 2 lá noãn hợp bên (paracarp), noãn nhiều, có cuống.

Quả nang chẻ ô (loculicide), có râu cứng bao phủ khắp bề mặt và mở bằng 2 van.

Họ đơn loài, mọc hoang ở nhiệt đới châu Mỹ.

Việt Nam nhập trồng làm cảnh, làm thuốc, thuốc nhuộm

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales

CÁC CHI
Bixa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024