Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Blastus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mua rừng, Bo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BLASTUS Lour.,

[Từ chữ Hy Lạp blastos: mầm hay chồi]

Cây nhỡ. Lá có cuống, một lá lớn thường đối xứng với một lá nhỏ, nguyên, không lông, có tuyến nhựa; gân chân vịt dính nhau ở đỉnh. Cụm hoa ở nách hay ở ngọn, rồi ở nách; lá bắc không có. Đài có tuyến, có 4 răng. Cánh hoa 4, nhỏ, dễ rụng. Nhị 4, giống nhau, trung đới không kéo dài, không có phần phụ; bao phấn có ô chĩa ra. Bầu dính với phần dưới của đài; 4 ô, nhiều noãn; vòi nhụy dạng sợi; đầu nhụy dạng chấm. Quả nang, mở ô, có 4 van; hạt rất nhỏ, màu nâu.

Gồm 12 loài từ Atxam đến Tây Malaixia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Melastomataceae

CÁC LOÀI
Blastus borneensis
Blastus eglandulosus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023