Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Blechnum elongatum (Blume) Mett.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ráng dừa lùn
Tên khác: Lomaria elongata Blume; Blechnum patersonii (R. Br.) Mett. var. elongata (Blume) ???;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales
Họ: Blechnaceae
Chi: Blechnum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023