Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bạch cập
Tên khác: Limodorum striatum Thunb., Epidendrum tuberosum Lour., Cymbidium hyacinthinum Smith, Bletia hyacinthina (Smith) R. Br.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bletilla

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023