Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Blumea mollis (D. Don) Merr.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng đầu hôi; Măng năng; kim đầu mềm; cúc bánh ít
Tên khác: Erigeron molle D. Don; Placus tomentosus Lour.; Baccharis cochinchinensis Spreng.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae
Chi: Blumea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024