Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Bombacaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gạo (Mộc liên, Gòn ta)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bombacaceae Kunth 1882

Cây gỗ thường có gai ở gốc. Lá kép chân vịt, mọc cách.

Hoa to, màu đỏ, mọc trên cành, đều, lưỡng tính, mẫu 5. Cánh hoa đài có mầu sắc rực rỡ. Nhị xếp thành nhiều bó, bao phấn 1 ô mở dọc, hạt phấn trơn.

Quả nang, vỏ quả trong có lông mềm trắng như bông.

Thế giới có 28 chi, 200 loài, phân bố ở Nhiệt đới đặc biệt châu Mỹ

Việt Nam có 6 chi, 10 loài

Phân loại: Gần với Malvaceae

Giá trị kinh tế: Lấy sợi, ăn quả (Durio zibethinus).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales

CÁC CHI
Adansonia
Bombax
Ceiba
Durio
Ochroma
Pachira

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024