Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Bonnetiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chúng nôm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bonnetiaceae Beauv. 1920

Cây gỗ hoặc bụi, lá đơn mọc cách tập trung ở đỉnh cành, không có lá kèm.

Hoa lưỡng tính, đều, có cuống hoa dài 2-3 cm, mang 2 (4) lá bắc gần như đối diện nhau ở gần đài. Cánh hoa 5 rời, xếp vặn. Nhị nhiều họp thành 5 bó. Bộ nhụy gồm 5 lá noãn hợp thành bầu thượng, vòi đơn, phân 5 nhánh ở đỉnh. Noãn nhiều.

Quả nang cắt vách (septicide) mở từ phía gốc với cột trung tâm (mang hạt) còn tồn tại sau khi các mảnh rời đi. Cành mang hoa có thể nhầm lẫn với Hồi (Illicium) nhưng khác là các phiến bao hoa xếp xoắn, nhị nhiều, rời nhau, lá noãn rời và xếp vòng.

Thế giới có 3 chi, 20 loài, phân bố chủ yếu ở Nam Mỹ và châu Á.

Việt Nam có 1 chi 1 loài: Archytaea wahlii

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Archytaea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024