Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Borreria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ruột gà, Rau chiên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BORRERIA G.F.W. Mey.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học Anh  William J. Borrer (1781-1862)]

Cỏ hay cây bụi thấp. Thân và nhánh thường hình vuông. Lá mọc đối; lá kèm dính với cuống lá. Cụm hoa nhỏ, đơn hay họp thành bó hình cầu ở nách lá và ở ngọn hoặc thành xim. Lá đài 2 - 4 (ít khi 5). Cánh hoa 4, xếp van; tràng hình bánh xe hay hình phễu. Nhị 4, đính ở họng tràng; chỉ nhị ngắn hay dài; bao phấn hình dải hay thuôn. Bầu có 2 ô; vòi dạng sợi, đầu nhụy 2. Quả nang cắt ngăn cho 2 phần: hạt thuôn hay hình trứng.

Gồm tới 150 loài ở các vùng nóng trên trái đất;

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae

CÁC LOÀI
Borreria alata (Aubl.) DC.
Borreria articularis
Borreria hispida
Borreria laevis
Borreria ocymoides
Borreria pusilla
Borreria repens
Borreria stricta

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023