Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bothriochloa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ cờ, Cỏ ống
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BOTHRIOCHLOA Kuntze

[Từ chữ Hy Lạp bothrion: lỗ nhỏ và chloa: cỏ; do mày ngoài có một hốc lõm nhỏ]

Cây thảo có hình dạng thay đổi.

Cụm hoa chùm thường tỏa ra hình bàn tay; các đốt của trục nhiều và cuống hoa dạng sợi có một rãnh dọc mờ. Bông chét thường nhỏ.

Gồm tới 28 loài ở các vùng nóng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Bothriochloa bladhii
Bothriochloa glabra
Bothriochloa intermedia
Bothriochloa pertusa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024