Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bretschneidera
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chuông đài
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BRETSCHNEIDERA Hemsl.

[Lấy tên của Emil Bretschneider (1833 - 1901), nhà thực vật học Đức nghiên cứu thực vật ở Trung Quốc]

Cây gỗ rụng lá với lá kép lông chim lẻ, không có lá kèm. Cụm hoa chùm. Đài hoa hình chuông 5 thùy; cánh hoa 5, đính trên mép ống đài; nhị 8 xếp 2 vòng; bầu chứa 2 noãn. Quả nang nở làm 3 mảnh.

Có 1 loài ở Tây, Tây Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam

Việt Nam chỉ có duy nhất 1 loài Chuông đài - Bretschneidera sinensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Bretschneideraceae

CÁC LOÀI
Bretschneidera sinensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024