Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Bretschneideraceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chuông đài (Rết nây)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Bretschneideraceae Engl. & Gilg 1924

Cây gỗ rụng lá, lá kép lông chim lẻ không có lá kèm.

Hoa lớn, lưỡng tính, cụm hoa mọc thành chùm. Đài hình chuông có 5 thùy, cánh hoa 5 đính trên mép ống đài vf đặc biệt chỉ có 8 nhị xếp thành 2 vòng

Họ đơn loài, phân bố ở Tây Nam Trung Hoa và Bắc Việt Nam

Loài Chuông đài - Bretschneidera sinensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales

CÁC CHI
Bretschneidera

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024