Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Brownlowia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lò bo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BROWNLOWIA Roxb.

Cây gỗ có lông hình sao hay vẩy. Lá nguyên, mọc so le, có cuống, hình khiên hay không; gân tỏa tia và dạng chân vịt, hoặc gân lông chim.

Cụm hoa chùy lớn, ở ngọn hay nách lá; hoa có cuống ngắn, cỡ trung bình. Đài hợp thành chuông, có 3 - 5 thùy hình tam giác, rồi ở nửa trên, xếp van. Cánh hoa 5, thuôn, xen kẽ với lá đài. Nhị rất nhiều, thành 5 bó đính trên một cuống nhị ngắn; chỉ nhị dạng sợi, bao phấn mở trên các ô hay mở ngoài. Nhị lép 5, hình dải. Bầu không cuống, nằm giữa nhị và nhụy lép, có 5 lá noãn dính nhau; vòi nhụy dính thành một vòi dạng sợi có 5 cạnh, đầu nhụy chỉ còn là 5 chấm ít phân biệt; noãn 2 trong mỗi ô. Quả có 3 mảnh vỏ (có khi còn 1 do thui biến), rời, có 2 van, một hạt.

Gồm 25 loài ở Đông Nam Á. Ở nước ta có 3 loài đều là cây cho gỗ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Tiliaceae

CÁC LOÀI
Brownlowia denysiana
Brownlowia emarginata
Brownlowia tabularis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024