Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Bruguiera
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vẹt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

RUGUIERA Lam.

[Để tưởng nhớ nhà thực vật học Pháp Iran Guillaume Bruguières (1737 - 1798)]

Cây gỗ cao tới 40m,  có gốc hình tháp do có bạnh vè, có khi cao tới 1m. Rễ thường phát ra những rễ thở hình nêm. Lá mọc đối, nguyên, dai, có cuống, có điểm tuyến ở mặt dưới; lá kèm hình ngọn giáo, dễ rụng.

Cụm hoa đơn độc thành xim 2 - 5 hoa. Hoa lưỡng tính, đều, không có lá bắc. Đài xếp van, với 8 - 14 thùy hình ngọn giáo, dạng dùi, nhọn, tồn tại, dính thành ống gắn với bầu. Cánh hoa 8 - 14, mỏng, chẻ đôi. Đĩa mật dạng đấu. Nhị 16 - 28, nhóm từng đôi; chỉ nhị mảnh; không đều, bao phấn dài. Bầu hạ, có 2 - 4 ô, mỗi ô chứa 2 noãn.

Quả mọng không mở, 1 ô, 1 hạt, mang các thùy đài tồn tại. Hạt nẩy mầm trên cây, khi chín quả sẽ tách khỏi cây mẹ cùng với cây mầm.

Gồm 6 loài từ Đông Phi, Đông Nam Á, vùng quần đảo Mã Lai cho tới bắc Ôxtrâylia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales
Họ: Rhizophoraceae

CÁC LOÀI
Bruguiera cylindrica
Bruguiera gymnorrhiza
Bruguiera hainessii
Bruguiera parviflora
Bruguiera sexangula

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024