Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Buchnera
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ bút
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BUCHNERA L.

Cỏ sống hằng năm hay sống dại, bán ký sinh, có thân thẳng, đơn hay phân nhánh ít, hình trụ. Lá dạng giấy, mọc đối, có khi so le ở phía ngọn thân, hình dải tới hình trứng, với mép nguyên hoặc có răng thô.

Cụm hoa thành bông ở ngọn, có 4 cạnh, với hoa xếp dày đặc, không cuống, có các lá bắc lớn bao bọc; lá bắc con 2, nhỏ. Đài dạng ống, có 5 răng đều nhau. Tràng có ống hình trụ mảnh, hơi có 2 môi, phiến chia 5 thùy, trải ra. Nhị 4, hai trội, thụt vào trong; chỉ nhị ngắn đính ở giữa ống tràng; bao phấn 1 ô, đính lưng. Bầu hình trứng, nhẵn, vòi dạng sợi, đầu nhụy hình chùy.

Quả nang hình trứng hay thuôn, mở ô bằng 2 van; hạt nhiều, hình trụ hay hình thoi, có khía dọc.

Gồm tới 100 loài ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của thế giới

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae

CÁC LOÀI
Buchnera cruciata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024