Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Buddlejaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Búp lệ, Bọ chó
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Buddlejaceae - Họ Bọ chó

Nhiều khi họ này được để trong họ Hoa mõn chó - Scrophulariaceae

Đặc trưng bởi cây gỗ hay cây bụi với lá đơn, mọc đối (hay mọc vòng).

Hoa thường mẫu 4 (K4C4A4). Thuỳ tràng xếp lợp. Lá noãn 2, hợp thành bầu thượng 2 ô. Noãn nhiều, đính trên giá noãn trụ giữa.

Quả nang, hạt thường có cánh. Khá gần với Loganiaceae, nhưng ở đây có lông hình sao hay hình vẩy, không có li be trong gỗ.

Thế giới có 10 chi và 170 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới và Cận nhiệt đới, nhiều ở Nam Phi.

Việt Nam có 1 chi, 3-5 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI
Buddleja

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024