Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Bulbophyllum longiflorum Thouars
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cầu hành hoa dài
Tên khác: Bulbophyllum eberhardtii (Gagnep.) Phamh., comb. invalid., Bulbophyllum eberhardtii (Gagnep.) Seidenf.;

MÔ TẢ CHUNG

 

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae
Chi: Bulbophyllum

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024