Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Burmannia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cào cào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BURMANNIA L.

[Để tưởng nhớ Johannes Burmann ( 1700 - 1779 ), nhà thực vật học Hà Lan ở Amsterdam]

Cây thảo mảnh sống hằng năm hay cây thảo khỏe và sống dai, có màu xanh hay màu bạc. Lá hình dải, có khi tiêu giảm thành vẩy hoặc khá lớn và tạo thành vòng lá xếp hình thị từ rễ. Hoa đơn độc, không nhiều, hoặc ở về một bên trên 2 bông thành chĩa, luôn luôn ở ngọn thân. Bao hoa hình ống, chia làm 3 thùy ngoài ngắn, xen kẽ với 3 thùy tràng, nhỏ hơn, có khi không có. Nhị đính ở trên các thùy trong của bao hoa; trung đới rộng có 2 phần phụ dạng mào. Bầu hạ 3 ô với 3 giá noãn giữa; noãn nhiều; vòi nhụy chia thành 3 nhánh; đầu nhụy 3.

Quả nang có 3 cánh dạng màng; hạt rất nhỏ.

Gồm 57 loài ở các vùng nóng trên thế giới.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Dioscoreales
Họ: Burmanniaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024