Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Burmanniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cào cào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Burmanniaceae - Họ Cào cào

Họ Cỏ cào cào hay họ Thủy ngọc trâm (danh pháp khoa học: Burmanniaceae) là một họ trong thực vật có hoa, chứa khoảng 95-100 loài (chi Burmannia khoảng 63 loài) cây thân thảo nhỏ trong khoảng 9 chi. Thông thường chúng rất dễ nhận ra do phần lớn các loài thường có màu đỏ nhiều hơn là màu xanh lục và không có nhiều lá. Họ này phân bổ khắp vùng nhiệt đới, chủ yếu ở châu Mỹ.

Nhóm thân cây của họ Burmanniaceae có lẽ đã xuất hiện khoảng 116 triệu năm trước (Ma), còn nhóm chỏm cây thì khoảng 93 Ma

Các loài trong họ Burmanniaceae chủ yếu là cây thân thảo nhỏ không có diệp lục. Chúng hoặc là tự dưỡng hoặc là dị dưỡng (hoại sinh). Các hoa lưỡng tính (hoặc đơn tính cùng gốc) đối xứng tâm có màu xanh lam, bầu nhụy hạ có cánh. Các lá đài ngoài lớn hơn các lá đài trong và chỉ có 3 nhị, mọc đối diện với các lá đài trong. Quả nang nứt ra khi chín, chứa 15-100 hạt.

Mô tả

Cây thảo tự sinh hay hoại sinh. Lá nhỏ mọc ở gốc.

Cụm hoa thường có 3 nhánh choãi ra 3 hướng ở đỉnh. Hoa mẫu 3, có 6 mảnh bao hoa nhỏ nằm ở đỉnh của bầu dưới, có 3 ô đính noãn góc bên. Bao phấn nội hướng. Vòi có 3 đầu nhụy.

Quả mở theo 3 đường dọc.

Giải phẫu hình thái

Trụ giữa của rễ là 2- tới 5 vòng và có thể không có lõi xốp, và mặc dù rễ của các loài trong họ thường được miêu tả như là thiếu các lông rễ, do nó hợp với mối quan hệ gần gũi của chúng với nấm, nhưng trên thực tế ở chi Burmannia thì có lông rễ. Ở các nhóm không chứa diệp lục thì các mao mạch chỉ có ở rễ, nhưng ở các nhóm khác thì có các mao mạch trong lá.

Phân loại

Hệ thống APG II năm 2003 đặt họ này trong bộ Củ nâu (Dioscoreales) của nhánh monocots. Định nghĩa của họ này trong APG II là rộng hơn so với trong hệ thống APG năm 1998, do bao gồm cả các loài của họ Thismiaceae trong APG.

Theo sự phân loại mới nhất thì họ này được chia làm 3 tông: Burmannieae có hoa 3 nhị. Thismieae có hoa không đều, 6 nhị. Corsieae có hoa đều 6 nhị. Một số đã nâng 3 tông này lên thành 3 họ, chúng có họ hàng với Orchidaceae.

Giá trị kinh tế

Làm thuốc.

Các chi

Thế giới có 22 chi và 130 loài, phân bố chủ yếu ở các nước Nhiệt đới.

    * Apteria
    * Burmannia: Cỏ cào cào, thủy ngọc trâm
    * Campylosiphon
    * Cymbocarpa
    * Dictyostega
    * Gymnosiphon: Hủ thảo
    * Hexapterella
    * Marthella
    * Miersiella

Ở Việt Nam có 2 chi và khoảng 10 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Dioscoreales

CÁC CHI
Burmannia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024