Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Buxaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng Dương (Cà ma)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Buxaceae Dumort. 1822

Cây nhỡ. Lá dày và cứng đôi khi có hệ gân lông chim dày và mảnh, mọc đối hay mọc cách, không lá kèm.

Hoa đơn tính, cùng gốc, không cánh hoa, bầu trên thường 3 ô, ở đỉnh có 3 vòi dạng sừng nằm gần mép.

Quả nang hay hạch có 3 sừng ở mép quả 9.

Thế giới có 5 chi, 60 loài, phân bố ở Nhiệt đới, ôn đới.

Việt Nam có 2 chi, 8 loài

Phân loại: Hai chi ở châu Mỹ, đôi khi tách thành 2 họ riêng, các chi khác Sarcococca ở Đông Nam Á, có lá mọc cách và Buxus ở ôn đới Bắc bán cầu, phổ biến ở Việt Nam, Nam Phi và châu Phi nhiệt đới, Tây Ấn có lá mọc đối. Họ có quan hệ với Euphorbiaceae và Celastraceae.

Giá trị kinh tế: Cho gỗ và làm cảnh (Sarcococca).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Buxales

CÁC CHI
Buxus
Sarcococca

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024