Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Buxus microphylla var. aemulans Rehd. et Wils.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng dương lá dài; Cà mà lá nhỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ nhỏ hay cây bụi; nhánh vuông, không lông. Lá có phiến thon, dài 2,5 - 5(10)cm, dày, cứng, không lông; gân bên nhiều, cách nhau 1,5 - 2,5mm; cuống ngắn.

Cụm hoa ở nách lá, có nhiều lá bắc hình trái xoan. Hoa có 4 lá đài xoan tròn, 4 nhị, bầu với 3 vòi nhụy rời. Quả nang không lông, cao 8mm; hạt đen.

Phân bố ở miền Trung Trung Quốc và cũng có ở miền Bắc nước ta.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Buxales
Họ: Buxaceae
Chi: Buxus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024