Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Buxus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoàng dương
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BUXUS L.

[Từ chữ puksos: cái cốc; liên hệ đến hình dạng của quả hoặc do người ta dùng gỗ của cây để làm cốc]

Cây gỗ hay cây nhỡ. Lá nhỏ, tồn tại. Cây có hoa đơn tính, cùng gốc. Hoa vàng vàng, không đẹp, có mùi khó chịu; hoa cái cuối được bao quanh bởi các hoa đực. Quả nang mở có lớp vỏ trong của vỏ quả tách rời khỏi vỏ ngoài.

Cây chứa nhiều alcaloid. Gỗ dùng để đóng bàn ghế.

Gồm 30 loài ở Tây Âu, vùng Địa Trung Hải và vùng ôn đới Đông Á …

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Buxales
Họ: Buxaceae

CÁC LOÀI
Buxus cochinchinensis
Buxus harlandii
Buxus latistyla
Buxus megistophylla
Buxus microphylla
Buxus microphylla var. aemulans
Buxus microphylla var. sinica
Buxus myrica
Buxus pubifolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024