Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Byttneria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trôm leo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

BYTTNERIA Loefl. (Buettneria Murray)

Cỏ, thường là cây bụi leo, có khi có gai. Lá mọc so le, có cuống, có lá kèm. Cụm hoa chùy hay tán kép, ở nách lá, hoa khi nở chỉ rộng đến 6 - 7mm. Lá đài xếp van, hơi dính ở gốc. Cánh hoa có cuống, phình ra và có thùy ở phía trên móng. Nhị 5, dính với nhị lép. Nhị lép 5, dính ở phần dưới tạo thành một vòng nhỏ ở trong mang bao phấn ở ngoài. Bầu hình cầu hay hình trứng, không cuống, có gợn, rồi sần sùi; vòi ngắn, mang đầu nhụy với 5 thùy dạng chấm; 5 ô, mỗi ô 1 - 2 noãn đảo. Quả cứng, dạng nang, có gai, với 5 van tách khỏi trục và nứt ở lưng; hạt 1 trong mỗi ô.

Gồm 131 loài liên nhiệt đới, ở châu Á có khoảng 11 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Sterculiaceae

CÁC LOÀI
Byttneria adamensis
Byttneria aspera
Byttneria echinata
Byttneria erosa
Byttneria pilosa
Byttneria tortilis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024