Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Cabombaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tiềm liên
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cabombaceae A. Rich. 1828

Cỏ thủy sinh, có thân rễ. Mang 2 loại lá: lá chìm có nhiều thủy, lá nổi hình khiên.

Hoa mẫu ba (K3C3A3-6G3). Lá đài dạng cánh hoa. Lá noãn rời và xếp vòng.

Thế giới có 2 chi và 5 loài, phân bố ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới.

Ở Việt Nam đại diện duy nhất là loài Cabomba carolina, loài nguyên sản ở châu Mỹ, được nhập trồng trong các bể nuôi cá cảnh

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Nymphaeales

CÁC CHI
Cabomba

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024