Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Caesalpinia pubescens (Desf.) Hattink, 1974 (CCVN, 1:1059), non Buch. - Ham. ex Wall. 1832, nom.nud.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Me tiên; Móc mèo
Tên khác: Mezoneuron pubescens Desf. 1818 (FGI, 2:193). - M. pubescens Desf. var.longipes Craib, 1928;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae
Chi: Caesalpinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024