Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Caesalpiniaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Vang
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Caesalpiniaceae R.Br. 1814

Cây thảo. Lá kép lông chim chẵn, mọc cách có lá kèm sớm rụng hay dạng 1 phiến to do 2 lá chét dính lại như lá móng bò.

Cụm hoa chùm hay chuỳ. Hoa mẫu 5, cánh hoa thìa (cánh trên lớn 2 mép bị chườm bởi 2 cánh bên); nhị 10 xếp làm 2 vòng; bầu trên, 1ô.

Quả đậu

Thế giới có 150 chi, 2800 loài, phân bố ở nhiệt đới và cận nhiệt đới

Việt Nam có trên dưới 20 chi, gần 120 loài

Phân loại: Chia 7 - 9 tông trên cơ sở lá, hoa đều hay đối xứng hai bên, mức độ dính của đài, cách mở bao phấn.

Giá trị kinh tế: lấy gỗ như Lim; làm cảnh như Phượng, làm thuốc như Tô mộc, Thảo quyết minh...

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024