Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Calanthe
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan đất hoa trắng, Lan bầu rượu, Bọ cạp, Kiều Lan
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CALANTHE R. Br.

[Từ chữ Hy Lạp kolos:  đẹp và anthe: hoa; liên hệ đến phần lớn các loài trong chi này có hoa đẹp]

Cây thảo sống lâu năm địa sinh hay phụ sinh. Lá rộng, gấp nếp, tồn tại hay sớm rụng. Hoa thành chùm mọc đứng, màu trắng, màu hoa cà, có khi vàng. Lá đài và cánh hoa gần bằng nhau và rời. Cánh môi dính với cột, nguyên hoặc chia thùy và có một cựa có đỉnh  thường tròn; cột ngắn. Bao phấn có 8 túi phấn.

Gồm khoảng 120 loài ở các vùng nóng trên thế giới; ở Việt Nam có 18 loài, mà 5 loài là đặc hữu; phần lớn các loài được trồng làm cảnh.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024