Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Caldesia parnassifolia (Bassi ex L.) Parl.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trạch đài thảo; Từ cô thận
Tên khác: Alisma parnassifolium Bassi ex L.; A. remiforme D. Don; Caldesia reniformis (D. Don) Makino;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Alismataceae
Chi: Caldesia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024