Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Callerya dasyphylla (Miq.) Schot
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây thàn mát lá ráp
Tên khác: Padbruggea dasyphylla Miq.; Millettia dasyphylla (Miq.) Boerl.; M. maingayi Baker; Padbruggea maingayi (Baker) Dunn; Millettia oocarpa Prain;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Fabaceae
Chi: Callerya

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024