Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Callicarpa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tu hú, Nàng nàng, Tử châu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

CALLICARPA L.

[Từ chữ Hy Lạp kallos: đẹp và karpos: quả; cây có quả có màu sắc đẹp]

Cây gỗ nhỡ có lông mềm ở các phần non, lá và cụm hoa. Lá mọc đối, dễ rụng, đơn, có răng.

Cụm hoa thành xim ở nách lá. Hoa nhỏ; đài dạng đấu, 4 răng; tràng hình ống với 4 thùy; nhị 4; bầu có 2 ô. Quả dạng quả hạch nhỏ hình cầu, màu tía, 1 - 4 hạch.

Gồm tới 140 loài nhiệt đới và cận nhiệt đới; nhiều loài là cây cảnh, cây thuốc hoặc làm thuốc duốc cá

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Verbenaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024