Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Callitrichaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Diễm mao
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Callitrichaceae - Họ Diễm mao:

Cây cỏ thủy sinh.

Đặc trưng bởi hoa đơn tính, đều, không có bao hoa. Hoa đực chỉ có 1 nhị nằm trong 2 tiểu bắc hình sừng. Hoa cái có 2 bộ nhụy gồm 2 lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu thượng 2 ô (đôi khi do có vách giả mà thành 4 ô). Vòi đính ở đỉnh bầu (giống Verbenaceae).

Quả khi chín tách thành 2 hoặc 4 tiểu quả (như ở Lamiaceae). Hạt có nội nhũ nạc.

Thế giới có 1 chi và 25 loài, phân bố ở khắp thế giới.

Ở Việt Nam có 1 loài.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales

CÁC CHI
Callitriche

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024